พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช​

พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันเสด็จสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง คุณพริ้งเพรา โตกะคุณะ ประธานกรรมการ…

P5 Group Sport Day 1st

การแข่งขันกีฬาสีภายในบริษัท ประจำปี 2560 สุดมันส์! เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทางพรปิยะ กรุ๊ป ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในบริษัทฯ "P5…

Close Menu