เกี่ยวกับพรปิยะ

บริษัท พรปิยะกรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจหลักคือการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ P5 จัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด 
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 และได้เริ่มดำเนินในธุรกิจเน็ตเวิร์ค และธุรกิจออนไลน์

ปัจจุบันมีเครือข่ายธุรกิจแบบครบวงจรทั้งหมด 6 บริษัท
(1) บริษัท พีไฟว์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550)
(2) บริษัท พีไฟว์ ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553)
(3) บริษัท วิคตอรี อินเทนซีฟ จำกัด (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552)
(4) บริษัท ยู ช้อปปิ้ง ออนไลน์ จำกัด (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557)
(5) บริษัท พีไฟว์ โปรดักชั่น จำกัด (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)
(6) บริษัท พีไฟว์ คอสเมติก จำกัด

โดยมุ่งเน้นขายสินค้าในแบรนด์ P5 เพื่อที่จะให้ได้คุณภาพที่ได้รับมาตรฐานที่ยอมรับของตลาด ให้มีคุณภาพโดยเน้นถึงประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญโดยผ่านการคัดกรองคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ยังมีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ่านทีวีโปรดักชั่น และสื่อออนไลน์ และ ระบบCall Center แบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งผู้บริโภคพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปรียบเสมือนกุญแจสู่ความสำเร็จในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
บริษัทจึงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะพัฒนาองค์กร แบรนด์ผลิตภัณฑ์ และบุคลากรแบบมืออาชีพเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพื่อส่งต่อให้ลูกค้ามั่นใจในกลุ่มของ บริษัท พรปิยะ กรุ๊ป จำกัด

pondpiya-group-logo
สำนักงานใหญ่ 470 ซอยรัชดาภิเษก 26, ถนนรัชดาภิเษก. สามเสนนอก, ห้วยขวาง, กรุงเทพ 10310
Close Menu